Hälsocentralen Akka

Primärvårdsrehab

Här arbetar sjukgymnaster, arbetsterapeut och dietist. Hälsocentralen Akkas rehab är en filial till Praktikertjänst AB.

Sjukgymnastiken

På mottagningen arbetar tre sjukgymnaster som har ett nära samarbete med arbetsterapeut, dietist, läkare, kurator och hemsjukvård.

Vi undersöker och behandlar olika funktionsstörningar.

Det kan röra sig om:

- Smärta och stelhet i leder och muskler

- Nack- eller ryggbesvär

- Huvudvärk

- Rehabilitering efter operation, skada eller sjukdom

- Stressrelaterade sjukdomar

- Hemrehabilitering

- Vi skriver ut Fysisk aktivitet på recept (FaR®).

 

Tidbokning/Rådgivning:

 

Måndag, onsdag och fredag

kl. 10.00 - 10.45

 

Tisdag och torsdag

kl. 13.00 - 14.00

tel: 08 - 500 731 60

- Övriga tider finns telefonsvarare

- Du kan boka tid utan remiss

 

Pris:

Besök: 200 kronor/besök

Högkostnadskort gäller.

Vid uteblivet besök eller besök avbokat mindre än 24 timmar, gäller inte frikort och besöket måste betalas enligt ovanstående pris.

 

Gymet

Vi har en fräsch träningslokal med ett minigym där du kan träna själv eller tillsammans med sjukgymnast som en del av din behandling.

Du kan också köpa träningskort efter att ha fått instruktion av sjukgymnast.

Öppetider i gymet:

Måndag - torsdag: 08.00 - 16.00

Fredag 08.00 - 15.30

Priser egenträning:

Klippkort (10ggr) 400 kr

3-månaderskort 700 kr

 

 

Arbetsterapeut

 

Arbetsterapeutiska insatser syftar till att förbättra eller bibehålla dina funktions- och aktivitetsförmågor och därmed kunna vara så självständig som möjligt i vardagen. Tillsammans strävar vi mot en ökad aktivitet och en förbättrad livskvalitet.

Förslag på åtgärder:

- Förskrivning och utprovning av hjälpmedel

- Bedömning av boendemiljö.

- Bistå vid anpassning av din bostad.

- Fallförebyggande åtgärder.

- Bedömning av din aktivitetsförmåga.

- Träning av vardagliga aktiviteter.

- Träna funktioner som är nedsatta.

- Utprovning/rådgivning av mjuka ortoser.

Tidbokning/Rådgivning:

 

Tisdag och torsdag

kl. 08.15 - 09.00

tel: 08 - 500 731 60

- Övriga tider finns telefonsvarare

- Du kan boka tid utan remiss

Pris:

Besök: 200 kronor/besök

Högkostnadskort gäller.

Vid uteblivet besök eller besök avbokat mindre än 24 timmar, gäller inte frikort och besöket måste betalas enligt ovanstående pris.

Dietist

Maten har en avgörande betydelse för din hälsa och ditt välbefinnande. Dietisten har kunskap om detta och kan ge dig kostråd som kan hjälpa att få ökad livskvalitet. Rätt kost kan få dig att må bättre, förebygga sjukdomar, minska behovet av mediciner samt göra din rehabilitering effektivare.

Dietisten erbjuder kostbehandling/rådgivning till barn och vuxna vid exempelvis diabetes, övervikt, födoämnesallergi-/intolerans, mag- och tarmsjukdomar, undernäring samt andra besvär som är relaterade till kosten.

Tidbokning/Rådgivning:

Måndag -fredag

kl. 08.00 - 17.00

tel: 08 - 500 731 00

Du kan boka tid utan remiss

Pris:

Besök: 200 kronor/besök

Högkostnadskort gäller.

Vid uteblivet besök eller besök avbokat mindre än 24 timmar, gäller inte frikort och besöket måste betalas enligt ovanstående pris.

Egenvårdsprodukter

Vi tillhandahåller ett basförråd av egenvårdsprodukter som du kan köpa hos oss lämpligen under sjukgymnasternas telefontid mellan kl. 10-10.45, då vi inte är upptagna med någon patientbehandling eller om du har en tid bokad hos oss.

Dessa produkter är till exempel halskragar,

ländryggsstöd, handledsbandage, vristbandage, framfots-pelotter, vetevärmare samt enklare träningsredskap i form av Theraband.

Fråga oss gärna om Du vill ha råd beträffande egenvård.

Hälsocentralen Akka © 2015

Vi reserverar oss för eventuella informationsfel.