AKTUELLT PÅ AKKA

VI STARTAR SMÄRTSKOLA

 

Smärtskola "Kunskap för livet", material framtaget inom projektet Patientskolor-primärvård och föreningar i samverkan med Reumatikerförbundet.

 

  • Patientgrupp

Långvarig smärta eller fibromyalgi, ingen specifik diagnos krävs för deltagande.

  • Syfte:

Genom att förmedla kunskaper, erfarenhetsutbyte och färdighetsövningar vill undervisningsprogrammet ge en ökad tilltro till den egna förmågan att hantera hälsoproblem. Bristande kunskap och oro om orsaker till smärta leder ofta till sänkt aktivitetsnivå som på sikt medför försämrad kondition, muskelfunktion och allmän hälsa.

 

  • Upplägg:

Fas 1: Första träffen, individuell bedömning

Fas 2: 4 kursträffar à 2 timmar/gång (tillfälle 3 är 2, 5 timmar) fördelat på 4 veckor.

Fas 3: 10 veckors aktivitet inom eller utanför vården 1-2 ggr/vecka. Uppföljning i grupp.

Fas 4: Fortsatt process 10 veckor utanför vården med FaR-recept.

 

Planerad start: 9 April. Måndagar 14:00

Minst antal deltagare 6 st

Max antal deltagare 10 st

 

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN SENAST 2/4 VIA TELEFON

08 500 731 60

VI STARTAR IBS-SKOLA 4/5-2018

 

Du som är diagnostiserad med IBS av läkare har nu chansen att delta i våran IBS-skola för att få effektiva verktyg som både kan hjälpa och lindra symtomen!

 

Vid 3 olika tillfällen träffar du dietist och vid 1 tillfälle sjukgymnast.

 

ANMÄLAN VIA TELEFON

Måndag, Onsdag och Fredag 10:00-10:45

Tisdag och Torsdag 13:00-14:00

08 500 731 60

 

 

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN ELLER DINA FRÅGOR

 

 

 

OBS, NYA PRISER FÖR VACCINATIONER

 

PRISLISTA FÖR TBE VACCINATION

  • 380 kr/dos för vuxna
  • 340 kr/dos för barn

 

PRISLISTA FÖR TWINRIX

  • 590 kr/dos för vuxna
  • 460 kr/dos för barn