Hälsocentralen Akka

 

 

 

Om du önskar att komma i kontakt med oss,

sök respektive mottagnings kontaktuppgifter i flikarna ovan.

 

 

 

 

Boka tid via webtidbok till sjuksköterska för blodtryckskontroll och

till läkare vid akuta besvär med öron, näs eller halsinfektioner

via webtidbok på 1177 vårdguiden.

 

 

Betalning av ditt besök på verksamheten,

kan du göra kontant, med kort eller med Swish.

 

 

 

 

 

Skyldighet att utfärda intyg

 

Skyldighet finns enligt patientdatalagen att utfärda intyg om den vård som har getts till patienten.

I övrigt finns ingen allmän skyldighet att utfärda intyg, såvida det inte finns klart utsagt i lag.

 

Samtliga intyg som Försäkringskassan behöver för sin handläggning är avgiftsfria.

Kommunen behöver i vissa fall läkarutlåtanden för sin handläggning. Vissa av dessa intyg är avgiftsfria enligt beslut i landstingsfullmäktige.

 

Patienten kan behöva ett läkarutlåtande då Transportsstyrelsens begär det för beslut om körkortsinnehav. Några av dessa intyg är prissatta och beslutade i landstingsfullmäktige.

Om det krävs mer omfattande undersökningar eller ytterligare medicinsk service, debiteras den faktiska kostnaden för dessa undersökningar utöver intygspriset enligt respektive kliniks prislista.

 

 

 

 

 

 

 

Sammanhållen journal

 

Sammanhållen journalföring innebär att den du söker vård hos, kan få tillgång till uppgifter i journalen du har hos andra vårdgivare. Om behov uppstår är det endast vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del av uppgifter i dina journaler. Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring och rätt att spärra dina uppgifter. På webbplatsen 1177.se kan du läsa mer om regler och rättigheter kring sammanhållen journalföring.

 

 

 

Journalsystem

Vi har TakeCare som journalsystem sedan 2014,

det är samma journalsystem som många sjukhus och vårdcentraler i Stockholm har.

Hälsocentralen Akka © 2015

Vi reserverar oss för eventuella informationsfel.