LABORATORIET


Karolinska Universitetssjukhuset har en filial på Hälsocentralen Akka och utför laboratorieundersökningar, endast med remiss.

 

                

Synpunkter/förbättringsförslag lämnas direkt till laboratoriet.


ÖPPETTIDER                   

Måndag - Torsdag                 

07:45 - 16:00                       

Fredag                               

07:45 - 14:45                       

                                    

                                                    

TELEFON


08 - 517 719 99