LABORATORIET

 

Karolinska Universitetssjukhuset har en filial på Hälsocentralen Akka och utför laboratorieundersökningar, endast med remiss.

Synpunkter/förbättringsförslag lämnas direkt till laboratoriet.

 

ÖPPETTIDER

Måndag - Torsdag

07:45 - 16:00

Fredag

07:45 - 14:45

TELEFON

 

08 - 517 719 99