OM OSS

 

Hälsocentralen Akka har avtal med Stockholm Läns landsting att bedriva första linjens hälso och sjukvård till listade patienter.

I verksamheten  ingår Husläkarmottagning med Hemsjukvård, Psykosocial mottagning, BVC, Medicinsk Fotsjukvård och Primärvårdsrehab. Från och med 1 januari 2020 ägs verksamheten av Lideta Hälsovård. 

 

Verksamheten omfattar ca 50 anställda.

Verksamhetschef är Birgitta Eldridge.KVALITETSCERTIFIERING

Hälsocentralen Akka är sedan 15 april 2013

kvalitetscertifierat enligt ISO 9001. 

 


MILJÖCERTIFIERING

Hälsocentralen Akka är sedan 28 februari 2007

miljöcertifierat enligt ISO 14001.VI ARBETAR PÅ UPPDRAG AV REGION STOCKHOLM


VERKSAMHETSPOLICY


Hälsocentralen Akkas verksamhetspolicy innefattar ambitioner ur miljö, kvalitets- och arbetsmiljösynpunkt:

 

Kvalitetsarbetet följer specificerade krav i förfrågningsunderlag från Hälso och sjukvårdsnämndens förvaltning samt Hälso och sjukvårdslagen, HSL.

 

Kraven som helhet innefattar att vården skall vara patientorienterad, kunskapsbaserad och kostnadseffektiv. Arbetet med förbättring av kvalitetsledningssystemet sker kontinuerligt och genomsyrar hela verksamheten.

 

Kvalitetsmålen för verksamheten är att erbjuda god tillgänglighet och i linje med uppdraget bedriva säker primärvård.

 

För att långsiktigt förbättra miljön ökar vi vår miljökompetens och tar hänsyn till miljön i våra beslut i verksamheten. Vi verkar för en god, utvecklande och trivsam arbetsmiljö och arbetar systematiskt för att förebygga ohälsa och olyckor.

 

Vi följer och tillämpar lagar och förordningar som berör vår verksamhet. Ser det som en del i vårt arbete att ständigt förbättra ledningssystemet. Ekonomin ska vara i balans och varje år bära sina egna kostnader.