DIABETESMOTTAGNING


Vår diabetesmottagning arbetar enligt Nationella Riktlinjerna för diabetes och erbjuder dig regelbundna kontroller hos läkare och diabetessköterska. Inom vårt team finns sjuksköterska med specialistutbildning inom diabetes.

 

Hos oss kan du förutom vård få information och utbildning om hur du på bästa möjliga sätt kan leva med din sjukdom.

 

Egenvård och livsstilsförändringar såsom kost, motion och rökstopp har stor betydelse i behandlingen av diabetes.

 

Angående fotsjukvård, se separat flik.
KONTAKT DIABETESSKÖTERSKA


TELEFONTID

Måndag & Tisdag

11:30 - 12:00


TELEFONNUMMER

08 - 500 731 70


 


PRIS

 

100 kr/besök

Högkostnadsskydd gäller

 

Vid uteblivet besök eller besök avbokat mindre än 24 timmar, gäller inte frikort, och besöket måste

betalas enligt gällande prislista.