BARNAVÅRDSCENTRALEN


Vi har ett internt samarbete tillsammans med våra olika professioner inom vår egen BVC-verksamhet och de övriga sjukvårdsenheterna i vårdkedjan, b la mödrahälsovård, förlossning/BB-vård samt andra enheter som barnläkarmottagning, barn-och ungdomshabilitering,

barn-och ungdomspsykiatri och primärvård.


I samråd med vårdnadshavare har vi även samarbete med förskolan och elevhälsan i skolan.

 

PRIS

 

Barnhälsovården är helt kostnadsfri och vi erbjuder barnhälsovård enligt de program som Stockholms läns landsting utarbetat.


Vi arbetar b la utifrån Barnhälsovårdsprogram med allmänna och riktade insatser så som hembesök när barnet är nyfödd eller adopterad, vi erbjuder utvecklingsbedömningar, hälsoundersökningar och vaccinationer. Vi träffar föräldrar individuellt och i grupp.KONTAKT BVC


TelefonsvarareTELEFONNUMMER

08 - 500 731 39
ÖPPETTIDER


Måndag - Fredag

08:00 - 17:00


Endast tidsbokade besök.