FRITT VÅRDVAL


Du kan välja vilken vårdcentral du vill, oavsett om den ligger i landstinget eller regionen där du är folkbokförd eller någon annanstans.


Läs mer på VårdguidenSAMMANHÅLLEN JOURNAL

 

Sammanhållen journalföring innebär att den du söker vård hos, kan få tillgång till uppgifter i journalen du har hos andra vårdgivare.


Om behov uppstår är det endast vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del av uppgifter i dina journaler.


Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring och rätt att spärra dina uppgifter.


På 1177 kan du läsa mer om regler och rättigheter kring sammanhållen journalföring.SKYLDIGHET ATT UTFÄRDA INTYG


Skyldighet finns enligt patientdatalagen att utfärda intyg om den vård som har getts till patienten. I övrigt finns ingen allmän skyldighet att utfärda intyg, såvida det inte finns klart utsagt i lag.


Läs mer på 1177 här.KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER PÅ VÅRDEN

  • Vårdgivaren är första instans – läs mer på VårdguidenTESTA DIG FÖR KLAMYDIA


Länkar:

Information om Klamydia

KlamydiatestE-TJÄNSTER VIA 1177


Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Många vårdärenden kan du göra när du vill på nätet.


Du kan till exempel lista dig hos oss, boka, omboka/avboka tider eller förnya recept. Vad du kan göra varierar mellan olika mottagningar.


E-tjänsterJOURNAL PÅ NÄTET


Hälsocentralen Akka har infört att du som patient ska kunna läsa din journal på nätet.


Du som är 16 år eller äldre och vill läsa din Journal via nätet kan göra det via säker inloggning med e-legitimation på 1177 Vårdguiden. För att det ska fungera behöver du först skapa ett konto hos 1177 Vårdguidens e-tjänster.

 

I ett första steg kommer du att kunna se journalanteckningar, vissa provsvar och diagnoser samt få en överblick av tidigare vårdbesök. Det är alltid en viss fördröjning innan journalinformation från ditt senaste besök syns i Journal på nätet.

 

Om du efter en tid fortfarande saknar informationen, prata med din vårdgivare.


Läs mer på VårdguidenALLMÄNNA RÅD


För allmänna råd, se Vårdguidens hemsida.