PRISER FÖR

FYSIOTERAPEUT/ & ARBETSTERAPEUT

 

200 kronor/besök

Högkostnadskort gäller

Registrering skre innan besöket i receptionen på entréplan.

 

Vid uteblivet besök eller besök avbokat mindre än 24 timmar, gäller inte frikort och besöket måste betalas enligt ovanstående pris.

 

HEMBESÖK ÄR AVGIFTSFRITT.

ARBETSTERAPEUT

 

Arbetsterapeutiska insatser syftar till att förbättra eller bibehålla dina funktions- och aktivitetsförmågor och därmed kunna vara så självständig som möjligt i vardagen. Tillsammans strävar vi mot en ökad aktivitet och en förbättrad livskvalitet.

Förslag på åtgärder:

 • Förskrivning och utprovning av hjälpmedel
 • Bedömning av boendemiljö.
 • Bistå vid anpassning av din bostad.
 • Fallförebyggande åtgärder.
 • Bedömning av din aktivitetsförmåga.
 • Träning av vardagliga aktiviteter.
 • Träna funktioner som är nedsatta.
 • Utprovning/rådgivning om handortoser.
 • Handrehabilitering.
 • Behandling i paraffinbad vid smärta.
 • Minnesutredning och anhörigstöd till dig som vårdar demessjuka.
 • Bedömning och behandling vid neuropsykiatriska sjukdomar.

TIDBOKNING/RÅDGIVNING

Måndag och Onsdag

08:00 - 09:00

 

Tisdag och Torsdag

08:30 - 09:00

Telefonnummer: 08 - 500 731 60

- Övriga tider finns telefonsvarare

- Du kan boka tid utan remiss

 

 

HEMREHABILITERING

 

Vi har två hemrehabsteam där arbetsterapeut tillsammans med fysioterapeut/sjukgymnast och/eller dietist gör hembesök tillsammans.

 

Teamen fortsätter rehabiliteringen i hemmet efter utskrivning från slutenvården, efter vistelse på korttidsboende eller när man bedömer att hemrehabilitering är bättre för patienten.

 

Prioriterade patientgrupper för hemrehabteamen:

 • Patienter som skrivs ut från slutenvård.
 • Patienter med omfattande behov såsom äldre eller barn med stora sammansatta vårdbehov.
 • Patienter med omfattande funktionsnedsättning.
 • Patienter inskrivna i den basala hemsjukvården.

 

 

ÖPPEN HJÄLPMEDELSMOTTAGNING

 

Torsdagar mellan klockan 13-14 kan du träffa en arbetsterapeut för utprovning av enklare gånghjälpmedel och hjälpmedel inför planerade operationer.

Till exempel: rollator, kryckor, förhöjningsdynor mm.

 

Plats: Primärvårdsrehab, plan 1.

 • Tag nummerlapp i väntrummet och sitt ned och vänta.
 • Eventuell betalning sker efter besöket.

 

 

GRUPPBESÖK

 

Vi har återkommande gruppbehandlingar under året!

 • Artrosskola.
 • Sjukgymnastik i bassäng.
 • IBS-skola.
 • Medicinsk yoga.
 • Seniorgymnastik.
 • Balansträning/Fallprevention.
 • Ryggrupp.
 • Paraffingrupp.
 • KOL-skola tillsammans med husläkarverksamheten.

 

 

 

ÅTERBUD

LÄMNAS PÅ TELEFONNUMMER: 08-500 731 00 KNAPPVAL NR 3

 

 

 

FYSIOTERAPEUT/SJUKGYMNAST

 

På mottagningen arbetar 5 sjukgymnaster som har ett nära samarbete med arbetsterapeut, läkare, kurator och hemsjukvård. Vi undersöker och behandlar olika funktionsstörningar.

Vi gör tillsammans en bedömning och behandlingsplan vid det första besöket.

Det kan röra sig om:

 • Smärta och stelhet i leder och muskler.
 • Nedsatt kraft eller rörlighet.
 • Nack- eller ryggbesvär.
 • Huvudvärk.
 • Yrsel och balansproblem.
 • Andningsproblem vid lungsjukdomar.
 • Rehabilitering efter operation, skada eller sjukdom.
 • Stressrelaterade sjukdomar eller oro.
 • Hemrehabilitering.
 • Vi skriver ut Fysisk aktivitet på recept (FaR®).

 

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss under våra telefontider.

 

TIDBOKNING/RÅDGIVNING

Måndag, Onsdag och Fredag

10:00 - 10:45

Tisdag och Torsdag

13:00 - 14:00

Telefonnummer: 08 - 500 731 60

- Övriga tider finns telefonsvarare

- Du kan boka tid utan remiss

 

 

LYMFTERAPEUT

 

Hos oss kan du som har en svullnadsproblematik få bedömning och behandling av dina besvär av våran lymfterapeut.

 

Ett lymfödem kan uppstå efter en skada på lymfsystemet. Det finns även medfödda lymfödem och störningar i fettvävnaden som kan ge svullnad som ofta debuterar senare i livet. Ett lymfödem börjar ofta med en tyngdkänsla eller spänningskänsla i ett ben eller en arm. Målet är att hejda utvecklingen av ödemet och att lära sig att leva med sitt lymfödem.

 

Lymfterapeuter behandlar även svullnader i vensystemet.

 

Behandlingar:

 • Bandagering eller förskrivning av kompressionsplagg.
 • Utprovning av hjälpmedel för att ta på och av kompressionsplagg.
 • Behandling med manuellt lymfdränage.
 • MLD som ökar motoriken i lymfkärlen.
 • Instruktioner om självdränage, SLD.
 • Djupandningsövningar.
 • Fysisk aktivitet.
 • Hudvård och risker vid svullnader.

 

Alla är välkomna för en bedömning vid misstanke om lymf eller lipödem och venösa problem.

 

TIDSBOKNING/RÅDGIVNING

Måndag, Onsdag och Fredag

10:00-10:45

 

Tisdag och Torsdag

13:00-14:00

 

Telefonnummer: 08-500 731 60

 

- Övriga tider finns telefonsvarare

- Du kan boka tid utan remiss.

 

 

DIETIST

 

Har du något problem med kosten? Då är du hjärligt välkommen till att kontakta våran dietist.

 

Dietisten arbetar med kostbehandling vid olika tillstånd som

till exempel:

 • Ohälsosamma matvanor.
 • Diabetes.
 • Övervikt.
 • Höga blodfetter.
 • Högt blodtryck.
 • Undernäring.
 • Kost vid träning.
 • Sväljsvårigheter.
 • Intoleranser och allergier.
 • Olika mag/tarmbesvär.

 

 

TIDBOKNING/RÅDGIVNING

Fredagar

11:00 - 12:00

 

Telefonnummer: 08 - 500 731 59

- Övriga tider finns telefonsvarare

- Du kan boka tid utan remiss