KONTAKT BVC

 

Telefonsvarare

 

 

TELEFONNUMMER

08 - 500 731 39

 

 

 

ÖPPETTIDER

 

Måndag - Fredag

08:00 - 17:00

 

Endast tidsbokade besök.

 

 

 

 

 

BARNAVÅRDSCENTRALEN

 

Vi har ett internt samarbete tillsammans med våra olika professioner inom vår egen BVC-verksamhet och de övriga sjukvårdsenheterna i vårdkedjan, b la mödrahälsovård, förlossning/BB-vård samt andra enheter som barnläkarmottagning, barn-och ungdomshabilitering,

barn-och ungdomspsykiatri och primärvård.

 

I samråd med vårdnadshavare har vi även samarbete med förskolan och elevhälsan i skolan.

PRIS

Barnhälsovården är helt kostnadsfri och vi erbjuder barnhälsovård enligt de program som Stockholms läns landsting utarbetat.

 

Vi arbetar b la utifrån Barnhälsovårdsprogram med allmänna och riktade insatser så som hembesök när barnet är nyfödd eller adopterad, vi erbjuder utvecklingsbedömningar, hälsoundersökningar och vaccinationer. Vi träffar föräldrar individuellt och i grupp.