Hälsocentralen Akka

Livsstilsmottagning

 

Livsstilsmottagningen är ett led i att hitta och hjälpa människor som kan ha risk för ohälsa. Syftet är att få dig som patient att må bättre och minska risken för ohälsa. Mottagningen erbjuder basal kostrådgivning vid tobaksstopp samt enklare råd om alkohol och fysisk aktivitet av FAR recept.

 

Metoden som används är motiverande samtal. Samarbete sker med läkare, hypertonimottagning, diabetessjuksköterska, sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut.

 

Vill du göra en förändring?

Prata med din läkare som skriver remiss till ansvarig distriktssköterska, Helena Sundkvist.

 

Kontakt sker via telefonrådgivning, 08-500 731 00

 

 

Hälsocentralen Akka © 2015

Vi reserverar oss för eventuella informationsfel.