Hälsocentralen Akka

Är du intresserad? Vid frågor, kontakta:

Personalansvarig: Maria Olander

maria.olander@akkahc.se

tel: 070-684 41 40

Verksamhetschef: Björn Lindberg

bjorn.lindberg@akkahc.se

Ansökningshandlingar skickas till:

Maria.olander@akkahc.se

eller

Hälsocentralen Akka

Maria Olander

Box 74

137 21 Västerhaninge

Lediga tjänster

 

 

Vi söker en distriktssköterska, vill du arbeta med eget hemsjukvårdsområde, mottagningsarbete mm. Det är ca 100 inskrivna patienter som delas mellan tre DSK. Välkommen med din ansökan.

 

 

Utökning hösten 2017 av vår primärvårdsrehabilitering. Vi söker dig som är fysioterapeut och dietist.

 

I nuläget har vi fem fysioterapeuter, två arbetsterapeuter och en dietist 2 dagar/vecka. Förutom individuella besök erbjuder vi Artrosskola, Aktiv livsstil för äldre, Medicinsk Yoga och Bassängträning individuellt och i grupp.

 

Till vår utökade verksamhet söker vi Dig som är fysioterapeut och dietist som har arbetat i några år. B-körkort är önskvärt då bil finns och kan behövas vid hemrehabilitering. Vi ser gärna att Du förutom primärvårdsarbetet har intresse för att samarbeta med övriga yrkesgrupper som är en viktig del av arbetet.

 

Arbetsuppgifterna består av individuella besök, att leda grupper såväl i vatten som på land samt hembesök. Arbetet kräver både självständighet och samarbetsförmåga. Struktur, engagemang och ett målinriktat arbetssätt där Du kan planera och hålla i kurser. Även utbildning i form av föreläsningar kan förekomma.

 

Din utbildningsbakgrund kan vara allt från psykosomatik, smärta, OMT, MDT men även astma/KOL. Vi eftersträvar en personalgrupp med bredd och spetskompetens som kan erbjuda rehabilitering för våra patienter med god kvalité och i enlighet med vårt uppdrag.

 

Verksamheten omfattar ett basuppdrag för akuta och planerade rehabiliteringsinsatser i öppenvård på mottagning och i den egna bostaden från arbetsterapeut, dietist och fysioterapeut .

Syftet med insatserna är att förbättra patientens aktivitets- och funktionsförmåga med målsättningen att återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktion och ge tidiga insatser vid försämring av funktionstillstånd, samt skapa goda villkor för ett självständigt liv med aktivt deltagande i samhällslivet. Vårdgivaren ska arbeta utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv. Insatserna ska utgå från medicinska bedömningar, prioriteringar samt nationella riktlinjer.

 

 

 

 

Vi har möjlighet att ta emot en läkare för ST i allmänmedicin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsocentralen Akka © 2015

Vi reserverar oss för eventuella informationsfel.