Hälsocentralen Akka

 

Välkommen till Diabetesmottagningen

 

Vår diabetesmottagning arbetar enligt Nationella Riktlinjerna för diabetes och erbjuder dig regelbundna kontroller hos läkare och diabetessköterska.

Inom vårt team finns sjuksköterska med specialistutbildning inom diabetes.

 

Hos oss kan du förutom vård få information och utbildning om hur du på bästa möjliga sätt kan leva med din sjukdom.

 

Egenvård och livsstilsförändringar såsom kost, motion och rökstopp har stor betydelse i behandlingen av diabetes.

 

Angående fotsjukvård, se separat flik.

 

 

 

Telefontid:

 

Diabetessköterska Mari Siljeströmer har

telefontid: 10.00-10.30

tisd, tors och fredag

telefonnummer: 08-500 731 70

 

 

 

 

 

Pris:

 

Sjuksköterskebesök: 100 kr

Frikort gäller

Vid uteblivet besök eller besök avbokat mindre än 24 timmar, gäller inte frikort, och besöket måste

betalas enligt gällande prislista.

Hälsocentralen Akka © 2015

Vi reserverar oss för eventuella informationsfel.