VID FRÅGOR OM ARBETE, KONTAKTA:

 

Är du intresserad? Vid frågor om arbete, kontakta:

Personalansvarig

Maria Olander

maria.olander@akkahc.se

 

ANSÖKAN

 

Ansökningshandlingar skickas till:

maria.olander@akkahc.se

alternativt

Hälsocentralen Akka

Maria Olander

Box 74

137 21 Västerhaninge

 

 

LEDIGA TJÄNSTER

 

Vi söker en dietist

I nuläge har vi en dietist, sex fysioterapeuter och två arbetsterapeut. Förutom individuella besök på rehab erbjuder vi Artrosskola, Aktiv livsstil för äldre, Medicinsk Yoga och Bassängträning individuellt och i grupp. Vi ser gärna att Du förutom primärvårdsarbetet har intresse för att samarbeta med övriga yrkesgrupper som är en viktig del av arbetet. Arbetsuppgifterna består av individuella besök eller grupper samt ev hembesök. Arbetet kräver både självständighet och samarbetsförmåga. Struktur, engagemang och ett målinriktat arbetssätt. Det förekommer föreläsningar i andra grupper ex Astma/kol grupp mm. Din utbildningsbakgrund är leg. Dietist, med intresse för primärvård och hemrehabilitering, vi ser att man har ett gott samarbete med övriga yrkesgrupper. Vi eftersträvar en personalgrupp med bredd och spetskompetens som kan erbjuda rehabilitering för våra patienter med god kvalité och i enlighet med vårt uppdrag. Verksamheten omfattar ett basuppdrag för akuta och planerade rehabiliteringsinsatser i öppenvård på mottagning och i den egna bostaden från arbetsterapeut, dietist och fysioterapeut .

Varmt välkommen med din ansökan.

 

 

 

 

Vi söker en sjuksköterska

Vi söker en sjuksköterska som vill arbeta inom telefonrådgivning, mottagningsarbete samt hemsjukvård vb. Sköterskorna har rådgivning samt bokar in läkartider till våra 11 läkare åt ca 13500 listade patienter.

Man har egen mottagning och turas om att vara akutsköterska.

 

  • Vi arbetar med TakeCare som journalsystem.
  • Meriterande om du har arbetat i primärvård och telefonrådgivning tidigare.

 

Välkommen med din ansökan.

 

 

 

Vi söker en sjuksköterska

Vi söker en sjuksköterska som vill arbeta inom hemsjukvård, telefonrådgivning och ha eget mottagningsarbete.

 

Vi har tre distriktssköterskor i hemsjukvården som är ansvariga för varsina områden. Vi har ett flertal sjuksköterskor i telefonrådgivningen som även har egna mottagningar.

Vi har ca 100 inskrivna patienter i hemsjukvården. På läkarmottagningen har vi ca 13.500 listade patienter som tas om hand av flertalet sjuksköterskor, läkare och undersköterskor.

  • Gärna B-körkort.
  • Vi arbetar med TakeCare som journalsystem.
  • Meriterande om du har arbetat i primärvård och hemsjukvård tidigare.

 

Välkommen med din ansökan.

 

 

Vi söker en ny medarbetare till BVC

På BVC arbetar 3 specialistutbildade sjuksköterskor.

Då en kollega går vidare i sin karriär söker vi nu efter en ny kollega.

 

Vi söker dig som är Barnsjuksköterska/Distriktssköterska (VUB) som vill arbeta tillsammans med oss på BVC med eget ansvarsområde. Vi har ca 1.000 barn inskrivna.

 

Meriterande att du har tidigare erfarenhet att arbeta på BVC.

 

Välkommen med din ansökan

 

 

 

 

Vi söker en Fysioterapeut till primärvårdsrehab

 

I nuläge har vi sex fysioterapeuter, två arbetsterapeut och en dietist. Förutom individuella besök erbjuder vi Artrosskola, Aktiv livsstil för äldre, Medicinsk Yoga och Bassängträning individuellt och i grupp. Till vår verksamhet söker vi Dig som är fysioterapeut, som har arbetat i några år. B-körkort är önskvärt då bil finns och kan behövas vid hemrehabilitering. Vi ser gärna att Du förutom primärvårdsarbetet har intresse för att samarbeta med övriga yrkesgrupper som är en viktig del av arbetet. Arbetsuppgifterna består av individuella besök, att leda grupper såväl i vatten som på land samt hembesök. Arbetet kräver både självständighet och samarbetsförmåga. Struktur, engagemang och ett målinriktat arbetssätt där Du kan planera och hålla i kurser. Även utbildning i form av föreläsningar kan förekomma. Din utbildningsbakgrund kan vara allt från psykosomatik, smärta, OMT, MDT men även astma/KOL. Vi eftersträvar en personalgrupp med bredd och spetskompetens som kan erbjuda rehabilitering för våra patienter med god kvalité och i enlighet med vårt uppdrag.Verksamheten omfattar ett basuppdrag för akuta och planerade rehabiliteringsinsatser i öppenvård på mottagning och i den egna bostaden från arbetsterapeut, dietist och fysioterapeut .

Syftet med insatserna är att förbättra patientens aktivitets- och funktionsförmåga med målsättningen att återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktion och ge tidiga insatser vid försämring av funktionstillstånd, samt skapa goda villkor för ett självständigt liv med aktivt deltagande i samhällslivet. Vårdgivaren ska arbeta utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv. Insatserna ska utgå från medicinska bedömningar, prioriteringar samt nationella riktlinjer.

 

 

Välkommen med din ansökan.